0550332294 - 0771332264
trenru
Sosyal Medya Hesaplarımız

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları
Branş Hakkında

Göz kliniğimiz hastanemizin cihaz yönünden en zengin bölümlerinden biridir. Kliniğimizde
diagnoza yönelik otorefraktometre, otoforopter , biyomikroskop , pakimetri , biyometri ,
optikbiyometri , göz USG , OCT , Humphrey perimetri , FFA , tonametri mevcuttur.

Göz kiniğimizde fakoemülsifikasyon tekniği ile katarakt cerrahisi , lens değiştirme ameliyatları
ile kırma kusurunun akıllı (trifokal) lenslerle uzak ve yakın görmede düzeltilmesi , glokom ,
şaşılık ameliyatları , her türlü kapak cerrahisi , vitrektomi , retina dekolman ameliyatı , gözyaşı
kanalı ile ilgili ameliyatlar alanında çok yetkin doktorlarla yapılacaktır.
Ayrıca excimer laser cihazı ile miyopi, hipermetropi ve astigmaztizmanın ortadan kaldırılması
kliniğimizde mümkün olacaktır.
Göz dibi kanamalarında argon laser ile fotokoagulasyon uygulaması , katarakt ameliyatlarından
sonra kapsül opaklıkları için YAG laser, iridotomi göz kliniğimizde yapılan diğer işlemlerdir.