0550332294 - 0771332264
trenru
Sosyal Medya Hesaplarımız

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi
Branş Hakkında

Gastroenterolojik Cerrahi ve Travma/Harp Cerrahisi uzmanı Doç.Dr.M.Tahir
Özer yönetimindeki Genel Cerrahi Kliniğimizde uzman doktorlarımız ve geniş kadromuzla en
yeni görüntüleme yöntemleri ve endoskopik girişimler kullanılarak tanı ve tedavi işlemleri
gerçekleştirilmekte ve modern cerrahinin tüm imkanları kullanılmaktadır.
Kliniğimizde meme, tiroid, mide, barsak, kolon rektum, anüs, perianal bölge, karaciğer, dalak,
safra kesesi , safra yolları, pankreas, ile ilgili tüm hastalıkların ve kanserlerin tedavisi modern
cerrahi tekniklerle ve uygun hastalarda laparoskopik ve endoskopik yöntemlerle yapılmaktadır.
Yine uygun hastalarda obezite için laparoskopik tüp mide yöntemi uygulanmaktadır.