0550332294 - 0771332264
trenru
Sosyal Medya Hesaplarımız

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Branş Hakkında

Pediatri bölümü 0-14 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu
sağlık hizmetlerini vermek için kurulmuştur. Doğumdan başlayarak, tüm çocukluk dönemi
hastalıkları alanının deneyimli hekimler tarafından muayene, tetkik ve tedavi hizmetleri
verilmektedir.